ایجاد مرکز کنفرانس

ایجاد مرکز کنفرانس

برنامه ریزی یک کنفرانس چندین مرحله دارد، از ابتدای ثبت نام، برای تأمین مکان و سخنرانان، تا روزهای بعد و بعد از آن. ویرایشگر نهایی محصول را قادر می سازد به راحتی (بدون در نظر گرفتن مرحله) یک کنفرانس جدید در کمتر از یک دقیقه ایجاد کند، که با هاب سازگار است، اما امکان سفارشی سازی برای هر کنفرانس را فراهم می کند.

ما کنفرانس های کسب و کار، اجلاس سران، و کارگاه های آموزشی را ایجاد می کنیم که دانش و اطلاعات به موقع را به مخاطبان با کیفیت بالا ارائه می دهند. حوادث حرفه ای ما حرفه و سازمان شما را به سطح بعدی می برد. خدمات.

اشتراک گذاری: