یک روز عالی

یک روز عالی

تجربه هر کس متفاوت است، اما این چیزی است که من در تابستان امسال آن را انجام داده ام: در حدود ساعت 10 صبح آمده است. من واقعا یک فرد صبح نیستم. من می توانم بیدار در اوایل، اما من تولید نمی شود. این، و من به کار به راه می اندازم، بنابراین من تمایل به کمی بعد. همچنین، این کمک می کند تا تیم من تا 10 یا 10:30 در واقع نمی شود. صبحانه بخور

یک میان وعده دریافت کنید این معمولا در حدود 3 یا 4 بعد از ظهر اتفاق می افتد. یا قبل از آن، اگر من روز خاصی را دوست دارم. من دوست دارم زمانی که من فکر می کنم یا نوشیدن چیزی شاداب مانند لیموناد چای یخ و یا آب طعم.

  • 28 آگوست 2016
  • آلفرد نوریس
  • داده 50 جایزه - Ame Awards - بهترین بهترین جوایز کسب و کار
  • هوگوارت برولیس، Fretty Fres و Blorts Dagg
اشتراک گذاری: