جداول

شنبه، 1 آوریل 2017
# جلسه سخنرانان(s) زمان محل برگزاری
01
جمع آوری و ثبت نام
هری چپمن، جک پترسون 08:00صبح – 09:30صبح اتاقA1
02
رهبری نسل بعدی
جییند ویلسون، امی برت 09:30صبح- 11:00صبح اتاقA1
03
شروع کار با WP
لوئیس کریستنسن 08:00صبح – 11:30صبح اتاقB2
04
توسعه تم WP
اریک سیمپسون، متیای برت 01:30ظهر- 04:00ظهر اتاقB2
05
توسعه پلاگین
هری چپمن، جک پترسون 08:00صبح – 09:30صبح اتاقA1
06
هدف و شور: مسیر موفقیت
جییند ویلسون، امی برت 09:30صبح- 11:00صبح اتاقA1
07
آن را روشن کن
لوئیس کریستنسن 08:00صبح – 11:30صبح اتاقB2
08
توسعه تم WP
اریک سیمپسون، متیای برت 01:30ظهر- 04:00ظهر اتاقB2