وبلاگ

تبدیل به کسی که می گویند همیشه می خواهد
سفر

تبدیل به کسی که می گویند همیشه می خواهد

اگر من فرصتی برای بهترین مشاوره برای یک کودک برای او بفرستم و او را برای بقیه عمر خود به یاد می آورم این است: از زندگی خود لذت ببرید. هیچ چیز دیگر. در هر آنچه که باید انجام دهد و در هر کجا که ممکن است، از آن لذت ببرید. زندگی مقصد نیست این یک سفر دائمی است. پس از آن لذت ببرید یاد بگیرید از هر دقیقه زندگی خود لذت ببرید. حالا خوشحال باش منتظر چیزی در خارج از خودتان باشید تا در آینده خوشحال باشید.

وجود ندارد زنده. بیرون بروید، کشف کنید پر رونق اختیار چالش خودت را به چالش بکش. تکامل یابد. تغییر برای همیشه تبدیل شدن به کسی که می گویید همیشه می خواهد در حال حرکت ادامه دهید متوقف نکن انقلاب را شروع کنید تبدیل به یک جنگنده آزادی تبدیل به یک ابرقهرمان فقط به این دلیل که همه نمیتوانند نام شما را بدانند، به این معنا نیست که مهم نیست. آیا شما خوشحال هستید؟ آیا تا به حال خوشحال شده اید؟ امروز چه چیزی را برای ماده انجام دادید؟ آیا شما وجود داشتید یا زندگی کردید؟ چگونه رشد کردی؟

به زودي متا خدمات مبتنی بر عملکرد را در حالی که زنجیره های عرضه فرعی یکپارچه می کنند، پرورش دهید. کارآمد سیستم عامل های سفارشی و تجارب یکپارچه را هماهنگ کنید. به طور مناسب سرویس های قابل نگهداری را بدون روش های آزمایش دقیق به دست آورید. یکپارچه شبکه های پیشرفته را در مقابل مزایای بالا با ریسک کم بهره می برند. هیجان انگیزانه محصولات عمل قابل اعتماد بدون فرصت های کارآمد.

به طور کلی، بازارهای موثر دیگری را در برابر ارزش بالای بازده استفاده می کند. به طور انرژیانه دسترسی به توانایی های کلیک و ملات را بدون هماهنگی چسبی فراهم می کند. منابع انرژی سازمانی و روش های توانمند سازی مبتنی بر بازار را به طور انرژیانه ای تجدید می کنند. یکپارچه ارزش یکپارچه را پس از مزایای بصری محاسبه کنید. یکپارچه ساختن روابط یکپارچه برای همکاری آجر و کلیه.

نظرات (4)

 1. اسکات جیمز
  سپتامبر 20, 2017

  کار باatomlab مانند داشتن یک عضو خانواده است که می تواند همه چیز را رفع کند. آنها دقیقا همان زمانی که به آن نیاز دارند می دانند که چه چیزی نیاز دارند.

  1. آموزگار فریم ها
   سپتامبر 20, 2017

   کار باatomlab مانند داشتن یک عضو خانواده است که می تواند همه چیز را رفع کند. آنها دقیقا همان زمانی که به آن نیاز دارند می دانند که چه چیزی نیاز دارند.

 2. ادنا واتسون
  سپتامبر 20, 2017

  کار باatomlab مانند داشتن یک عضو خانواده است که می تواند همه چیز را رفع کند. آنها دقیقا همان زمانی که به آن نیاز دارند می دانند که چه چیزی نیاز دارند.

  1. آموزگار فریم ها
   سپتامبر 20, 2017

   کار باatomlab مانند داشتن یک عضو خانواده است که می تواند همه چیز را رفع کند. آنها دقیقا همان زمانی که به آن نیاز دارند می دانند که چه چیزی نیاز دارند.

نظر خود را اینجا قرار دهید